Leden, donateurs - Ledenvergadering
Extra ALV 30 oktober 2021

Als van de aankondiging moet worden afgeweken wordt dat op deze webpagina gemeld.

Agenda en stukken
Zie de pdf: Agenda 26e algemene ledenvergadering 30 oktober 2021.
Het Jaarverslag 2020 volgt zo spoedig mogelijk.
Zie de pdf: Financieel jaarverslag 2020. Deze pdf bevat:
  •  Financieel jaaroverzicht 2020
  •  Begroting 2021
  •  Jaarrekening 2020
  •  Toelichting bij de financiën 2020
  •  Verslag van de Kascommissie