Aankondiging Van Itersonlezing
# Titel Spreker Datum
16e Wat is natuur nog in dit land dr. ir. Kris van Koppen, emeritus fellow leerstoelgroep Milieubeleid Wageningen Universiteit (WUR) 1 oktober 2023, 14.00 uurWat is natuur nog in dit land

De 16e Van Itersonlezing zal dit jaar worden gehouden op zondagmiddag 1 oktober om 14.00 uur in het Paviljoen van de Hortus in Delft. Spreker is Kris van Koppen en hij gaat het hebben over de motieven die ten grondslag liggen aan natuurbescherming en hoe die motieven gevolgen hebben voor hedendaagse conflicten, bijvoorbeeld rond stikstof en de natuurherstelwet. Vaak benadrukken natuurbeschermers economische redenen (insecten als bestuivers) of morele argumenten (de intrinsieke waarde) ter verdediging van natuur. Beleving van natuur - schoonheid, inspiratie, ontspanning, troost - zou te subjectief en emotioneel zijn. Van Koppen betoogt dat juist die beleving de belangrijkste basis vormt van natuurbescherming, in het verleden en nu. Het is hoog tijd voor een maatschappelijk gesprek over natuur, waarin het iets minder gaat over ‘ecosystem services’ en ‘biodiversiteit’ en meer over hoe we natuur daadwerkelijk beleven en waarderen. Dan kan het zomaar zijn dat de kloof tussen de intrinsieke waarde en de belevingswaarde van de natuur helemaal niet zo groot is.

Dr. ir. Kris van Koppen promoveerde aan Wageningen Universiteit (WUR) op een onderzoek naar natuurwaardering en natuurbescherming in de moderne samenleving. Hij was hoofddocent milieubeleid (WUR) en bijzonder hoogleraar milieueducatie (UU). Als emeritus fellow is hij nog steeds verbonden aan de leerstoelgroep Milieubeleid in Wageningen.

Joost van Kasteren