Activiteiten - Voorjaarsexcursie

Een vast onderdeel van het jaarprogramma is de Voorjaarsexcursie naar andere botanische tuinen en hortussen of naar een bijzondere tentoonstelling over planten.

Zie de lijst met excursies tot en met 2022.